mediumImage2
Pennello doppia punta n° 203
Fondotinta e Antiocchiaie